MICRO-FILTER

Produkcja materiałów filtracyjnych technologią melt-blown

Siedziba firmy

Informacje o nas

Od kilkunastu lat MICRO-FILTER posiada pozycję solidnego dostawcy wysokiej jakości materiałów filtracyjnych na rynek krajowy i zagraniczny. Właściciele spółki od początku swojej działalności zawodowej związani byli z przemysłem włókienniczym. Firma została ukierunkowana na ciągłe doskonalenie i rozwój, aby była pewnym, zaufanym i solidnym partnerem dla kontrahentów.
W sukcesie firmy dopomaga  zintegrowany system organizacji
i zarządzania według najbardziej aktualnych standardów.
W przyszłości planowana jest certyfikacja wdrożonego systemu zarządzania.

Pole tekstowe: POLITYKA JAKOŚCI
FIRMY MICRO-FILTER

”Pracujemy w systemie zarządzania jakością, który podlega ciągłemu doskonaleniu według zaleceń normy ISO 9001:2000”
 
„Pracujemy zgodnie z odpowiednim ustawodawstwem i przepisami prawnymi w zakresie ochrony środowiska oraz zobowiązujemy się do ciągłej poprawy funkcjonowania
względem środowiska naturalnego, aby utrzymywać zgodność
z wytycznymi normy ISO 14001:2000”
„Pracujemy bezpiecznie, bezwypadkowo i przyjaźnie dla zdrowia, zapewniając bezpieczeństwo osób przebywających na terenie zakładu, stosując się do aktualnych wymagań BHP i wskazań
OHSAS 18001:1999”
„Pracujemy w warunkach sanitarnych, które pozwalają utrzymać czystość otoczenia, zakładu i produktów, dzięki zaleceniom
Dobrej Praktyki Higienicznej i Dobrej Praktyki Produkcyjnej
GHP/GMP.”

DOBRA FIRMA