MICRO-FILTER

Produkcja materiałów filtracyjnych technologią melt-blown

Kontrola jakości

W efekcie produkcji firmy MICRO-FILTER uzyskujemy powtarzalne serie wyrobów o ustalonych parametrach, spełniające wymagania klientów.

Kluczowe dla zapewnienia najwyższej jakości wyrobów końcowych jest funkcjonowanie w firmie, opisywanego już, zintegrowanego systemu zarządzania, ponieważ pozwala on na kontrolę poprawności pracy całego przedsiębiorstwa i procesów powiązanych, bezpośrednio lub pośrednio, z procesem produkcyjnym.

Obecnie w kilku słowach przedstawimy Państwu sposób prowadzenia procesu produkcyjnego w firmie MICRO-FILTER oraz jego zalety.

Twórcy spółki MICRO-FILTER byli pionierami rozwoju technologii melt-blown. Obecnie, tworząc niezależną firmę, poddali technologię usprawnieniom i optymalizacji, uzyskując patenty: 147366, 167283, 176702, 176130. Technologia wytwarzania
„MF-melt-blown” podlega ciągłemu doskonaleniu przez zespół badawczy MICRO-FILTER. Technologia ta jest: przyjazna i bezpieczna dla środowiska i ludzi, zapewnia sterylną czystość produktów, jest skuteczna i ekonomiczna.

Zlecenie produkcji poprzedzane jest dokładną analizą napływających zamówień i wspólną oceną możliwości spełnienia  wszystkich wymagań klientów.

Jeżeli zamówienie dotyczy produktów nietypowych, pracę rozpoczyna zespół projektowy. Zespół gromadzi dane wejściowe, na podstawie których zostanie zrealizowany nowy produkt. Na etapie projektowania, tam gdzie to jest efektywne, stosowane jest wspomaganie komputerowe, które skraca czas potrzebny do uzyskania wyrobów pozytywnie zdających testy walidacyjne i spełniających wymagania klienta.

Proces realizacji wyrobów przebiega w ustalonym i kontrolowanym środowisku sali produkcyjnej, spełniającej wszystkie wymagania określone w Księdze jakości firmy.

W trakcie realizacji praca maszyn produkcyjnych kontrolowana jest przez pracowników-specjalistów, którzy są w stanie podjąć czynności konieczne do zapewnienia ciągłości procesu zgodnie z wymaganiami. Parametry przebiegu procesu i wyniki badania jakości są zapisywane na Kartach realizacji wyrobów.

Po zakończonej produkcji, każdy element poddawany jest przez pracowników procedurze testowej i jeżeli jest zgodny z wymaganiami, będzie przekazany do działu spedycyjnego, skąd trafi do Państwa.

 

 

Patenty technologii

DOBRA PRODUKCJA

Laboratoryjny
sprzęt do analizy
mikrostruktur